سوال :

سلام

من قبل ازدواج با اطلاع خانواده با پسری دوست بودم که به ازدواج نرسید و به هم خورد خواهرم هم با یه نفر دوست بود که ادم بدی بود و خواهرم شماره منو بهش داده بود که هر وقت کاری داشت به من زنگ بزنه

من در زمان خواستگاری از اول تا اخر قصه دوستی خودمو برای شوهرم شرح دادم اونم حرفی نزد الان خواهرم با دوستش قطع رابطه کرده منتها دوستش که به من بدهکار هم هست تا بحال چند بار زنگ زده و می ترسم در حضور شوهرم به من زنگ بزنه و شوهرم قصه دوستی اونو با خواهرم بفهمه و ابروی خونوادم پیش شوهرم بره شماره تلفنم رو هم نمی تونم بخاطر کارم عوض کنم به نظر شما چه کنم ؟


جواب :

سلام

فکر می کنم بهترین کار برای شما پیمودن راه صداقت باشه منظورم این نیست که شما همون اول سیر تا پیاز همه چیز رو به همسرت بگی بلکه بنا بر این بذاری که هرچی سوال کرد هر مقدار که می گی راست باشه چون اونی که بسیار مهمه اعتماد شوهرته که بخاطر راست گویی تو بدست اومده و اینو به هیچ وجه نباید از دست بدی

در این موضوع خاص هم اگه طرف زنگ زد لازم نیست بگی دوست خواهرم بوده بلکه بگو یه کسیه که بابت فلان چیز به من بدهکاره حالا اگه یه جور شد که شوهرت سوال کرد و طوری بود که نشد بدون اینکه بفهمه از زیر جواب در بری حقیقت رو - اونم به مقداری که لازمه- بگو چون اگه دروغ بگی و شوهرت بفهمه اعتمادش به راست گویی تو سلب می شه ممکنه زندگیت دچار مشکل بشه بخاطر اینکه فکر می کنه که شاید در اون مورد که برای خودت پیش اومده بود بهش دروغ گفته باشی و این ضررش بیشتر از لطمه به آبروی خونوادته

موفق باشید