امیر المونین علی بن ابی طالب  می فرماید :

شکی نیست انتخاب همسر نامطلوب از دردناک ترین مصیبت ها وبلاها به شمار می آید وبالعکس همسر صالح وشایسته از بزرگترین نعمت های الهی است وهیچ موهبتی از نعمت های دنیوی به پای آن نمی رسد .

یکی از ملاکهای انتخاب همسر این است هر دو به هم عشق وعلاقه داشته باشند .

بعضی می گویند ندیده او را پسندیدم

متاسفانه بسیاری از افراد به طرز اسرار آمیزی این افسانه را باور دارند که اگر عاشق باشیم خوشبخت خواهیم شد وبر تمامی مشکلات پیروز خواهیم شد .

درست است که عشق برای ازدواج لازم است ویکی از فاکتورها وملاک انتخاب همسر است ولی کافی نیست

بسیاری از افرادمراجع کننده به مرکز راهنمایی ومشاوره خانواده بعد سه سال یا ...آشنایی به این نتیجه رسیده اند که این عشق علاقه ما به مرور زمان رو به کاهش تا مرحله ای که نسبت به یکدیگر نفرت پیدا کرده ایم .

بسیاری از عشق ها ونفرت ها منشا ء خانوادگی دارد .

رسول اکرم  صلوت خدا بر او باد  می فرماید :

برای مال وثروت ازدواج نکنید زیرا چه بسا که مال وثروت آنان را به طغیان وسرکشی وا دارد بلکه براساس دین داری با آنها ازدواج کنید میزان الحکمه

هر کس زنی را فقط برای جمالش انتخاب کند از او بهره ای نبیند

در مطالب بالا  چند ملاک مهم انتخاب همسر اشاره شد  در پست های بعدی مطالب بیشتری نوشته خواهد شد

مطالب بالا برگرفته از کتاب محمد اثنی عشری